Již zrealizované aktivity


do 09 / 2021 Eliminace křídlatky japonské _ fotodokumentace

do 04 / 2022 Výřez náletů v remízku se zachováním torz dřevin a doupných stromů, částečné ponechání ležících kmenů, zpracování a ponechání větví v hromadách _ fotodokumentace 

do 04/2022 Výsadba dřevin (50 ks jabloně lesní s dosadbou keřového patra – líska, muchovník, dřín, klokoč) _fotodokumentace

do 04/2022 Vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy: 1x zimoviště, 2x líhniště, 1x zídka pro plazy _fotodokumentace