Biotop Louka a sad

Studenti sekundy Gymnázia Václava Beneše Třebízského, fakultní školy Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty se zúčastnili 8. června prvního setkání v rámci pilotního ověření nově vznikajícího terénního vzdělávacího programu. 23 studentů, 2 učitelé, 2 zástupci spolku Pálečský statek a 2 odborní garanti projektu se setkali ve středu ráno v údolnici Pálečského potoka, kde budou všechna setkání probíhat.

Přes 4 hodiny trvající program byl naplněn přednáškami a praktickými cvičeními dle připravených témat – biodiverzita, trvale udržitelná péče o krajinu, biotopy louka a sad. Všichni zúčastnění se pohybovali po předem naplánované trase, na které byli připraveny čtyři tematické zastávky. Již první setkání ukázalo zájem a nadšení ze strany studentů, pro organizátory byla důležitá zpětná vazba od studentů, kteří se aktivně zapojovali do přednášek. V případě některých témat se překvapivě ukázala nedostatečná informovanost studentů, celkově však prokázali velký přehled i znalosti. Největší úspěch u nich pak sklidila praktická cvičení, doplněná pracovními listy. Všichni se také shodli, že se již velmi těší na další setkání, které se uskuteční ještě před ukončením školního roku.