CO NABÍZÍME


ZAJISTÍME NA KLÍČ: Projekty na zadržování vody v krajině a podporu biodiverzity

Spolek zajistí všechny činnosti související s přípravou a realizací projektu. Od potvrzení vhodné lokality, přes návrh řešení, konzultaci návrhu se všemi dotčenými institucemi, zpracování projektové dokumentace, administraci žádosti, až po samotnou realizaci projektu včetně závěrečného vypořádání dotace. Průběžně komunikujeme s poskytovatelem i administrátorem dotace, zabezpečujeme nastavení projektu s ohledem na hodnotící kritéria, zpracování a administraci žádosti.

Budeme u toho až do úspěšného Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) ze strany kontrolního orgánu dotace. Počítejte s tím, že tůně musíte mít bez rybí obsádky a nesmíte je i okolí osázet nepůvodními druhy rostlin! Za to se Vám zvýší pravděpodobnost, že budete mít krásně čistou vodu, plnou života.

A jako bonus může vaše tůně mít i občasnou rekreační funkcí 🙂