Vytvoření terénního EVVO vzdělávacího programu pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v okrese Kladno


Projekt pod výše uvedeným názvem byl dne 8. dubna schválen MŽP rozhodnutím č. 17/32/22

o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022. Stal se tak jedním z více než 30 podpořených projektů z celkového počtu téměř 130 podaných žádostí.

Jednoletý pilotní projekt v rámci Podprogramu A: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO): Inovativní venkovní programy EVVO realizují společně a nerozdílně Gymnázium Václava Beneše Třebízského, fakultní škola Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty a zapsaný spolek Pálečský statek, akreditovaný pozemkový spolek.

Výstupem projektu bude vytvoření inovativního komplexního vzdělávacího programu, který bude plně aplikovatelný na práci v terénu s cílem maximálně akcentovat jeho univerzalitu použití napříč nejrůznějšími biotopy vyskytující se v rámci ČR, a to tak, aby cílová skupina byla formou praktických ukázek seznamována se současným stavem přírodního prostředí.

Dalším výstupem projektu bude metodika, která bude sloužit jako manuál žákům 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií k jejich vědeckému bádání.

První setkání 08. 06.2022

Druhé setkání 19.06.2022

Třetí setkání 21.09.2022