Zpracování ochranářského plánu pro lokalitu Údolí Pálečského potoka 2020


Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. Výstupem projektu je zpracovaný ochranářský plán, spolek tak bude moci optimálním způsobem plánovat a realizovat managementové zásahy v lokalitě a zajistit tak její další rozvoj a údržbu.