HARMONOGRAM ČINNOSTÍ A FOTODOKUMENTACE

09–10/2023

Založení ploch s využitím druhově bohaté regionální směsi – suché seno z lokality Lísky.
08–09/2023

Seč travního porostu, shrabání a likvidace biomasy.
08/2023

Instalace závlahových vaků a IBC pro zajištění závlahy.
08/2023

Eliminace křídlatky japonské.
05/2023

Seč travního porostu, shrabání a likvidace biomasy.

09–10/2022

Seč travního porostu, shrabání a likvidace biomasy.

07–08/2022

Eliminace křídlatky japonské.

06/2022

Seč travního porostu, shrabání a likvidace biomasy.

02–05/2022

Vytváření přirozených úkrytů a líhnišť pro plazi a obojživelníky – zídka, zimoviště a líhniště.
10/2021–04/2022

Výsadba větrolamu – jabloň lesní 50 ks s dosadbou keřového patra (líska, muchovník, dřín, klokoč).

09–12/2021

Výřez náletů v remízku se zachováním torz dřevin a doupných stromů, částečné ponechání ležících kmenů, zpracování a ponechání větví v hromadách.

06–09/2021

Eliminace křídlatky japonské.