• Jsme spolek nadšenců a kamarádů, kterým se nelíbí okolní krajina, vyčerpaná a zdecimovaná intenzivním zemědělstvím. Rádi bychom sabotovali širé monokulturní lány, které jsou všude v okolí. A tak sázíme, kopeme, bagrujeme, roubujeme, řízkujeme, osíváme, chováme včely a doufáme, že časem bude lépe a důležitými se opět stanou smysluplné věci i skutky a používání selského rozumu.  

  • Působíme lokálně a přemýšlíme globálně. Naše aktivity realizujeme na Slánsku ve Středočeském kraji, v oblasti, kde historicky vztah k půdě byl klíčový pro život každé vesnické komunity.

  • Snažíme se vybudovat ostrůvky pozitivní deviace s cílem aktivně podporovat druhovou i biologickou rozmanitost a třeba tak jít ostatním příkladem. Máme pro to k dispozici pozemky od soukromých vlastníků o rozloze přes 60 000 m2.

  • V roce 2017 jsme byli akreditováni jako pozemkový spolek a stali se tak členy hnutí pozemkových spolků. Víc šílenců pohromadě může být podnětné pro další činnost 🙂