MANAGEMENTOVÁ OPATŘENÍ NA PODPORU bIODIVERZITY

Máte pozemek, který vám leží ladem nebo už vás nebaví pronajímat ho na intenzivní zemědělskou činnost? Udělejte radost sobě i okolí a zrealizujte projekt na podporu biodiverzity! Obnovovat či vytvářet biotopy je žádoucí nejen ve chráněném území, ale především v degradované a narušené zemědělské krajině. Lze na každém druhu pozemku jakékoliv velikosti. I na sebemenším pozemku – třeba doma na zahradě – můžeme vyhradit trochu místa pro přírodu. 

Není to složité, někdy to je i bezpracné, říkáme tomu „řízený nepořádek“. Vysázejte si remízek, využijte mrtvé dřevo, postavte si drobné objekty, které mají efekt a máme je odzkoušené, že fungují….Řízená péče o biotopy je klíčová pro zachování a rozvoj biodiverzity s ohledem na biotu, která se tam nachází nebo chceme, aby se tam nacházela. 

Cílem managementových opatření je udržet, případně zlepšit stávající stav lokality/biotopu nebo obnovit stav stanoviště/biotopu. Na již funkčních lokalitách je pak vhodné udržovat migrační cesty mezi líhništi, úkryty, jarními shromaždišti a zimovišti a obecně udržovat průchodnost krajinou. 

Pomůžeme vám s posouzením stavu vaší lokality i s navržením konkrétních managementových zásahů s ohledem na vaše možnosti, cíle a požadavky.