PROGRAM GLOBE V ČR

Protože se snažíme v našich vzdělávacích programech uplatňovat také badatelsky orientovanou výuku jsme součástí programu GLOBE ČR a spolupracujeme s národním koordinátorem pro ČR, vzdělávacím centrem Tereza.

Badatelskou výuku využíváme v rámci svých aktivit, ať již z pohledu učitele (vytváření učebních situací), tak i z pohledu žáka (bádání, jehož prostřednictvím poznává). Badatelská výuka vhodně doplňuje primární zaměření lokálních vzdělávacích aktivit spolku, tedy spolupráci s místními vzdělávacími institucemi, orientaci na servisní učení a přinášení příkladů dobré praxe.