VÝSADBA OVOCNÝCH A LESNÍCH DŘEVIN V OBCI PÁLEČ

Extenzivní výsadba proběhla na celkem třech lokalitách v rámci extravilánu obce – v její východní části. Celkem bylo vysázeno 70 stromků. Téměř všechny šly „do palet“. Tedy ochrana stromků proti okusu poskládaná pro jeden stromek vždy ze tří palet, které maximálně eliminují škody způsobené vysokou zvěří. Ta je v této oblasti kriticky přemnožená a v podstatě vylučuje přežití stromku ve volné krajině bez „opevnění“. A po všech pokusech s nejrůznějším zabezpečením se právě palety nejvíce osvědčily.

VÝSADBA OVOCNÝCH DŘEVIN V OBCI JARPICE

Extenzivní výsadba byla realizována v extravilánu obce Jarpice na pozemku, kde byla vybudována tůň. Liniová výsadba po obvodu tůně, ovocné dřeviny – 9x Pyrus pyraster (hrušeň polnička) a 9x Pyrus communis (hrušeň obecná) – ve sponu cca 12 metrů. Semenáčky krásně prosperují i přes skutečnost, že jsou pod silným tlakem vysoké zvěře, která tůň využívá jako napajedlo.