2. ETAPA: VÝSTAVBA MOKŘADNÍCH TŮNÍ V OBCI PÁLEČ

Zdroj financování: SFŽP

Rok realizace: 2019

Registrační číslo: 1190900254

Extenzivní výsadba proběhla na celkem třech lokalitách v rámci extravilánu obce – v její východní části. Celkem bylo vysázeno 70 stromků. Téměř všechny šly „do palet“. Tedy ochrana stromků proti okusu poskládaná pro jeden stromek vždy ze tří palet, které maximálně eliminují škody způsobené vysokou zvěří. Ta je v této oblasti kriticky přemnožená a v podstatě vylučuje přežití stromku ve volné krajině bez „opevnění“. A po všech pokusech s nejrůznějším zabezpečením se právě palety nejvíce osvědčily.

První lokalita zahrnovala výsadbu 30 roubovanců kaštanovníku setého (odrůdy xxx) a v podstatě se jednalo o dosadbu již realizované výsadby. Cílový kmenný tvar polokmeny a vysokokmeny, výsadba ve dvou řadách vzdálených 10 metrů, stromy v řadě 12 metrů, zig zag spon. 

Především na této lokalitě se počítá s tím, že bude nutné část výsadby realizovat opětovně, protože i zde je celá lokalita pod silným tlakem vysoké zvěře, ale navíc, kaštanovníky jsou pro ně opravdu vyhledávanou pochoutkou. Jak jsme se bohužel již v minulosti přesvědčili. 

Druhá lokalita byl prostor okolo největší tůně (plocha hladiny cca 0,5 ha), vybudované z OPŽP. Výsadba byla realizována téměř po celém jejím obvodu, celkem zde bylo vysázeno 20 stromků. Konkrétně 6x roubovaný Sorbus domestica (jeřáb oskeruše) a 11 semenáčků Tilia cordata (lípa malolistá) a 3 semenáčky Tilia platyphyllos (lípa velkolistá). 

Třetí lokalitou je prostor bývalé pískovny, která je v rámci terénních úprav postupně zavážena. Na ploše doposud realizovaných terénních úprav bylo vysázeno celkem 20 stromků – vše semenáčky. Extenzivní výsadba liniovéhop typu, stromky ve sponu 12 m (lípy), 10 m (hrušně) a 6 m jabloně. Konkrétně 6x Tilia platyphyllos (lípa velkolistá), 5x Pyrus pyraster (hrušeň polnička), 5x Malus sylvestris (jabloň lesní) a 4x Pyrus communis (hrušeň obecná).