Pozemkové spolky

Pozemkové spolky jsou organizace, pečující o cenné přírodní a historické lokality na základě jejich vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim. Hnutí pozemkových spolků navazuje na tradice okrašlovacích spolků u nás. V českém právním pojetí není pozemkový spolek právním subjektem, ale funkcí, kterou vykonává nějaký právní subjekt – většinou zapsaný či pobočný spolek.

U zrodu pozemkových spolků v ČR v 90. letech 20. století stál Český svaz ochránců přírody, který je také koordinátorem těchto aktivit. Detailní info k celému hnutí a činnosti dalších pozemkových spolků na stránkách ČSOP zde.