BIODIVERZITA

Makáme na tom, aby naše lokalita byla plná života a vytváříme podmínky, aby nejen druhy, mizející z české krajiny, se u nás cítily jako doma. Průběžně monitorujeme biotu na našich pozemcích a máme velkou radost, jak narůstají počty vybraných druhů na lokalitě a přibývají druhy další. Současně s tím se snažíme vymýšlet a instalovat
probiodiverzitní opatření na lokalitě. At už jako vzor dobré praxe nebo prostě jen pro radost z dobře
vykonané práce, která má smysl.

ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

Dává nám smysl a baví nás, zadržovat vodu v krajině. Je úžasné pozorovat, jak každá vybudovaná tůňka, i v prostředí, které na první pohled vypadá bez života, je po krátké době plná živočichů, které v daném místě dlouho nikdo neviděl. Co vše lze u nás pozorovat, naleznete zde a bližší informace o námi realizovaných projektech včetně fotografií ze staveb, najdete zde.

VÝSADBA STROMŮ

Sadíme, kde můžeme. U nás v sadu, u tůní i ve volné krajině. Výsadbu v sadu jsme třeba nakombinovali tak, že je částečně produkční, částečně genofondová a částečně se jedná o arboretum. V každém případě jedeme ve standardu eko a třeba se někdy propracujeme i k eko certifikaci.

EVVO aKTIVITY

Připravujeme a realizujeme vzdělávací projekty na našich lokalitách s vybranými školami na lokální úrovni. My už to těžko zachráníme, ale nastupující generace snad bude mít šanci zvrátit situaci. Konkrétní projekty pro děti podle věku zde.

VČELAŘENÍ

Extenzivní sad bez včel je jako svíčková bez knedlíků. Takže holky, jak jim láskyplně říkáme, nám sad hlídají, když v něm zrovna nejsme. Ještěže je máme, byla to láska na první pohled.