Klima se mění a cesty vody s ním

Tak jsme dostali echo, nicméně již oficiální, že projekt zaměřený na vodu v krajině v době klimatických změn, byl schválen. Schvalování totiž nabralo slušné zpoždění…

Figurujeme v projektu jako partneři žadatele, spolku H2ospodař! V rámci projektu bychom měli vytvořit a realizovat terénní workshopy, které budou navazovat a doplňovat didaktické materiály pro učitele, jakožto hlavní výstup hlavního řešitele projektu, spolku H2ospodař! Dvouletý projekt byl schválen na MŽP v rámci Výzvy č. 2/2023: Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu.

Letáček je k dispozici ke stažení zde

Sdílej