Tůně a biotechnické objekty

Máte pozemek, který vám leží ladem nebo už vás nebaví pronajímat ho na intenzivní zemědělskou
činnost? Udělejte radost sobě i okolí a zrealizujte projekt na zadržování vody v krajině doplněný o
biotechnické objekty na podporu biodiverzity! Poradíme, navrhneme, zajistíme, zrealizujeme z části
nebo i celý projekt na klíč včetně zajištění dotace.

Managementová opatření na podporu BIOdiverzity

Řízená péče o biotopy je klíčová pro zachování a rozvoj biodiverzity s ohledem na biotu, která se tam nachází nebo chceme, aby se tam nacházela. Cílem managementových opatření je udržet, případně zlepšit stávající stav lokality/biotopu nebo obnovit stav stanoviště/biotopu. Na již funkčních lokalitách je pak vhodné udržovat migrační cesty mezi líhništi, úkryty, jarními shromaždišti a zimovišti a obecně udržovat průchodnost krajinou.

Pro školy

Propojujeme formální a neformální vzdělávání, orientujeme se na vzdělávání v přírodě/terénu, uplatňujeme prvky badatelské výuky, čerpáme z konceptu STEM, využíváme inovace i experimentální složky výuky a naplňujeme vzdělávací strategie ať již z pohledu MŽP, tak i MŠMT.