PRO ŠKOLY

Propojujeme formální a neformální vzdělávání, orientujeme se na vzdělávání v přírodě/terénu, uplatňujeme prvky badatelské výuky, čerpáme z konceptu STEM, využíváme inovace i experimentální složky výuky a naplňujeme vzdělávací strategie ať již z pohledu MŽP, tak i MŠMT. 

Disponujeme stabilním pracovním týmem odborníků (díky dalším aktivitám spolku částečně vědečtí pracovníci VŠ), kteří mají společnou vizi o vzdělávání, jež cíleně podporuje nové nápady, odlišné přístupy, vlastní inovativní řešení, alternativy, tvořivost, experimentování, hledání a prozkoumávání nových směrů. Naše vzdělávací projekty a aktivity máme primárně „napasovány“ na naši lokalitu a biotopy, které jsou její součástí. Nicméně jsou využitelné i jinde (pokud dané místo splňuje vybrané ekosystémové prvky a funkce). 

Protože se snažíme v našich vzdělávacích programech uplatňovat také badatelsky orientovanou výuku jsme součástí programu GLOBE ČR a spolupracujeme s národním koordinátorem pro ČR, vzdělávacím centrem Tereza. Badatelskou výuku využíváme v rámci svých aktivit, ať již z pohledu učitele (vytváření učebních situací), tak i z pohledu žáka (bádání, jehož prostřednictvím poznává).

Badatelská výuka vhodně doplňuje primární zaměření lokálních vzdělávacích aktivit spolku, tedy spolupráci s místními vzdělávacími institucemi, orientaci na servisní učení a přinášení příkladů dobré praxe.

Výukové programy