TŮNĚ A BIOTECHNICKÉ OBJEKTY

Můžeme vám pomoci se zajištěním dotace nebo přípravou projektu nebo zajistit jeho realizaci zcela ve vlastní režii. Od výběru vhodného dotačního titulu a potvrzení vhodné lokality, přes návrh řešení, konzultaci návrhu se všemi dotčenými institucemi, zpracování projektové dokumentace, administraci žádosti, až po samotnou realizaci projektu včetně závěrečného vypořádání dotace. Průběžně komunikujeme s poskytovatelem i administrátorem dotace, zabezpečujeme nastavení projektu s ohledem na hodnotící kritéria, zpracování a administraci žádosti. 

Budeme u toho až do úspěšného Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) ze strany kontrolního orgánu dotace. Počítejte s tím, že tůně musíte mít bez rybí obsádky a nesmíte je i okolí osázet nepůvodními druhy rostlin! Za to se Vám zvýší pravděpodobnost, že budete mít krásně čistou vodu, plnou života. A jako bonus může vaše tůně mít i občasnou rekreační funkci.