PODPORA BIODIVERZITY MOKŘADNÍCH LOKALIT PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

Projekt zaměřený na obnovní managementové aktivity s cílem úpravy suchozemských biotopů, jejichž výsledkem bude bezpečnější migrace v rámci lokality, zajištění vhodných míst k zimování a zvýšení potravní nabídky pro obojživelníky.

ZPRACOVÁNÍ OCHRANÁŘSKÉHO PLÁNU PRO LOKALITU ÚDOLÍ PÁLEČSKÉHO POTOKA 2020

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí.

MONITORING LOKALITY ÚDOLÍ PÁLEČSKÉHO POTOKA 2020

Projekt průzkumu obojživelníků, plazů a avifauny na lokalitě Údolí Pálečského potoka byl prováděn v období duben – září 2020. Lokalita byla několikrát navštívena již v sezóně 2018 a 2019. Tehdy byla zjišťována základní biota lokality, protože doposud nebyl v Údolí Pálečského potoka prováděn žádný podrobný průzkum. Výstupem z tohoto průzkumu je ucelený přehled o zdejších druzích obojživelníků, plazů a ptáků.