ZPRACOVÁNÍ OCHRANÁŘSKÉHO PLÁNU PRO LOKALITU ÚDOLÍ PÁLEČSKÉHO POTOKA 2020

Zdroj financování: ČSOP

Rok realizace: 2020

Anotace: Realizováno v rámci rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí

Výstupem projektu je zpracovaný ochranářský plán, spolek tak bude moci optimálním způsobem plánovat a realizovat managementové zásahy v lokalitě a zajistit tak její další rozvoj a údržbu.