2. etapa: Výstavba mokřadních tůní v obci páleč

V rámci druhé etapy přibyly v nivě Pálečského potoka dvě tůně s celkovou plochou vodní hladiny přes dva tisíce m2 a akumulačním objemem vody přes dva tisíce m3 vody. Projekt byl stavebně ukončen v květnu 2021, během následujících dvou měsíců voda nastoupla na maxima, které jsou schopna tůně akumulovat. A protože voda v tůních po nastoupání i přetéká, zcela jistě akumulují vody mnohem více, než byl původní propočet projektanta, počítajícího s výrazným poklesem hladiny v období sucha.

tůně v katastrech obcí páleč a jarpice

První etapa zahrnovala výstavbu 3 tůní v nivě Pálečského potoka. Tůně bez technických prvků byly vyhloubeny v zatravněné, částečně pastevně využívané nivě technicky upraveného potoka. Mokřadní tůně byly navrženy s cílem plnění těchto funkcí: ekologicko-stabilizační, podpora biodiverzity, krajinotvorné a estetické, enviromentální, zadržení vody v krajině.