VYTVOŘENÍ TERÉNNÍHO EVVO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH ROČNÍKŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ V OKRESE KLADNO

Projekt pod výše uvedeným názvem byl dne 8. dubna 2022 schválen MŽP rozhodnutím č. 17/32/22 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022. Stal se tak jedním z více než 30 podpořených projektů z celkového počtu téměř 130 podaných žádostí.