Mühlbach (Mlýnský potok) v k. ú. Kamenný Most (okr. Kladno) bude opět DVT!

V Kamenném Mostu máme už dlouho rozpracován projekt na revitalizaci kraťoučkého úseku místní vodoteče s vytvořením tůně přímo na vodním toku (prostě průtočná tůň na potoku). Jenže při zajišťování nejrůznějších povolení se ukázalo, že dotčený úsek sice v katastru je označen jako vodní plocha, ale o potok se nejedná! A tak jsme podali na Středočeský kraj Žádost o vydání stanoviska v pochybnostech, zda se jedná či nejedná o vodní tok ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 vodního zákona. A doložili jsme spoustu argumentů, historických záznamů i fotodokumentace stávajícího stavu. A světe div se, bylo rozhodnuto, že nyní je Mlýnský potok již opět pravostranným přítokem Knovízského potoka 😊 

Tak to jsou přesně ty drobné věci, které nám dávají smysl a dělají nám velkou radost!     

Sdílej