kLIMA SE MĚNÍ A CESTY VODY S NÍM

Zdroj financování: SFŽP

Rok realizace: 2024/2025

Registrační číslo: XXX

Projekt byl schválen na začátku roku 2024 na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí v rámci Výzvy č. 2/2023: Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu. Administruje Státního fondu životního prostředí ČR.

V rámci projektu bude hlavní řešitel projektu – spolek H2ospodař! připravovat sadu na sebe navazujících didaktických prostředků poskytujících pedagogům a jejich svěřencům zejména z řad žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol i víceletých gymnázií celistvý pohled na problematiku vody v kontextu klimatických změn. Rolí Pálečského statku v projektu je vytvoření terénních workshopů tematicky odpovídajících a doplňujících didaktické materiály hlavního řešitele projektu. V rámci projektu náš spolek vytvořené workshopy odpilotuje a následně je zrealizuje s minimálně 12 školami zapojenými do projektu. Koncept projektu „Klima se mění a cesty vody s ním“ vychází vstříc dlouhodobé poptávce pedagogů po metodických výukových materiálech, které jsou přímo provázány s jejich uplatněním v terénu a odkazují na příklady dobré praxe.