VÝSADBA OVOCNÝCH DŘEVIN V OBCI JARPICE

Zdroj financování: SFŽP

Rok realizace: 2019

Registrační číslo: 1190900251

Extenzivní výsadba byla realizována v extravilánu obce Jarpice na pozemku, kde byla vybudována tůň. Liniová výsadba po obvodu tůně, ovocné dřeviny – 9x Pyrus pyraster (hrušeň polnička) a 9x Pyrus communis (hrušeň obecná) – ve sponu cca 12 metrů. Semenáčky krásně prosperují i přes skutečnost, že jsou pod silným tlakem vysoké zvěře, která tůň využívá jako napajedlo.