PROJEKTY


Zadržování vody v krajině

Název projektu:                   2. Etapa: Výstavba mokřadních tůní v obci Páleč

Zdroj financování:                 OPŽP

Rok realizace:                        2020

Registrační číslo:                   CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013491

Fotogalerie…

Název projektu:                   Tůně v katastrech obcí Páleč a Jarpice

Zdroj financování:                 OPŽP

Rok realizace:                         2019

Registrační číslo:                   CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0009887

Fotogalerie…

Výsadba stromů

Název projektu:                   Výsadba ovocných dřevin v obci Jarpice

Zdroj financování:                 SFŽP

Rok realizace:                         2019

Registrační číslo:                   1190900251

Více…

Název projektu:                   Výsadba ovocných a lesních dřevin v obci Páleč

Zdroj financování:                 SFŽP

Rok realizace:                         2019

Registrační číslo:                   1190900254

Více…

Pozemková péče

Název projektu:                   Zpracování ochranářského plánu pro lokalitu Údolí Pálečského potoka 2020

Zdroj financování:                 ČSOP

Rok realizace:                         2020

Více…

Název projektu:                   Monitoring lokality Údolí Pálečského potoka 2020 

Zdroj financování:                 ČSOP

Rok realizace:                         2020

Více…