Výukový program pro 1. stupěň zš

Program ušitý na míru pro malotřídky, ale s využitím i pro ostatní ZŠ. Program vychází z propojení
EVVO a STEM se zaměřením na vlastivědu, matematiku, občanskou nauku a přírodovědu. 

Cílem bylo, aby byl program využitelný také pro volnočasové aktivity školy (školní družina a kroužky).
Vzdělávací program odpovídá RVP pro příslušnou věkovou kategorii žáků dle MŠMT.