Výukový program pro 2. stupeň ZŠ

Vytvořili jsme komplexní vzdělávací programu plně aplikovatelný na práci v terénu s důrazem na nejrůznější biotopy vyskytující se v rámci ČR. Žáci jsou formou praktických ukázek seznamováni se současným stavem přírodního prostředí i dopady klimatické změny, učí se číst krajinu a rozšiřují si znalosti o flóře a fauně daných biotopů. Vzdělávací program odpovídá RVP pro příslušnou věkovou kategorii žáků dle MŠMT.

Představení výukového programu ke stažení zde.