Výukový program pro MŠ

Krátký program formou her a cvičení seznamuje děti od 3 do 6 let s opylovači v krajině, včetně praktických ukázek práce se včelami.

Program „Výprava za tajemstvím nektaru“ je speciálně navržen pro mateřské školy s cílem zvýšit povědomí dětí o důležitosti opylovačů pro celý náš ekosystém, rozvíjet jejich environmentální cítění a zároveň vztah k místu kde žijí. Během programu se děti seznámí s různými druhy opylovačů a fascinujícím životem včel. 

Hravou formou si osvojí základní znalosti o životě tohoto důležitého hmyzu a jeho přínosu pro člověka. V našich programech využíváme principů badatelské výuky, kdy se zaměřujeme na aktivní zapojení dětí do procesu učení a objevování nových znalostí. Děti rozvíjí svou zvídavost, učí se pozorovat malé živočichy a získávají nové zážitky z biologicky rozmanitého prostředí. 

V průběhu společného setkání děti mohou: 

  • Ochutnat včelí med
  • Seznámit se s méně známými druhy opylovačů
  • Dozvědět se o tom, co včela dělá v úlu i jak sbírá nektar a pyl
  • Vyzkoušet si včelařský klobouk a rukavice, seznámit se ze základními včelařskými pomůckami

Program zahrnuje i prohlídku úlu, ochranné pomůcky máme k dispozici. 

Na konci našeho setkání děti získají diplom o absolvování programu. Doporučujeme dětem, aby si přinesly vhodné oblečení, pláštěnku, kšiltovku, opalovací krém, svačinu a pití. Program trvá 4 hodiny.