Výukový program pro MŠ

Krátký program formou her a cvičení seznamuje děti od 3 do 6 let s opylovači v krajině, včetně praktických ukázek práce se včelami.