IMG-20220616-WA0002-1

2. setkání: biotopy tůně a mokřady

Téměř 30 studentů prvního ročníku Gymnázia Václava Beneše Třebízského, fakultní školy Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty se16. června účastnilo druhého setkání v rámci terénního vzdělávacího programu. Společně s nimi byli na lokalitě v údolnici Pálečského potoka přítomni dva pedagogové z gymnázia, dva zástupci spolku Pálečský statek a dva odborní garanti projektu.

Téměř 30 studentů prvního ročníku Gymnázia Václava Beneše Třebízského, fakultní školy Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty se16. června účastnilo druhého setkání v rámci terénního vzdělávacího programu. Společně s nimi byli na lokalitě v údolnici Pálečského potoka přítomni dva pedagogové z gymnázia, dva zástupci spolku Pálečský statek a dva odborní garanti projektu.

Hlavním tématem byl biotop Tůně a mokřady. Děti si rozšířily své environmentální znalosti o problematice sucha a úbytku vody v krajině, osvěžili si základní principy fungování vodního cyklu i důsledky jeho narušení.

Za pomoci badatelské metody studenti zkoušeli položit výzkumnou otázku a formulovat hypotézu ve vztahu k výskytu živočichů na konkrétním biotopu. Poté si hypotézu prakticky ověřili – samostatně odchytili, pozorovali a určili druhy vodních živočichů. Provedli i základní hydrologická měření, určovali PH vody, její průhlednost a teplotu.

Na konci společného setkání se prezentovaly výsledky samostatného zkoumání a hodnotil se jejich přínos.

Sdílej